Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map

Elomatic osallistuu DREAMS-projektiin, jossa kehitetään 3D-tulostusta

Elomatic on mukana DIMECCin johtamassa ja yritysten ja Business Finlandin rahoittamassa DREAMS-projektissa (Database for Radically Enhancing Additive Manufacturing and Standardization), jossa luodaan 3D-metallitulostuksen materiaalitietopankki. Projektiin osallistuu Suomen johtavia yrityksiä ja tutkimuslaitoksia.


3D-tulostuksen eli materiaalia lisäävän valmistuksen (Additive Manufacturing, AM) osaaminen ja hyödyntäminen on Suomessa vielä pirstaleista ja pientä. Yritykset tutkivat ja kehittävät asiaa tahoillaan, eikä tieto pääse kumuloitumaan. AM-teknologioita käytetään Suomessa kuitenkin vuosi vuodelta enemmän ja ala kehittyy maailmalla nopeasti.

Asian korjaamiseksi FAME-ekosysteemissä (Finnish Additive Manufacturing Ecosystem) on käynnistetty DREAMS-projekti, jonka tavoitteena on saada kotimainen 3D-tulostusosaaminen kansainväliselle kärkitasolle vuoteen 2024 mennessä. 

Projektissa luodaan kattava materiaalitietopankki tutkimalla noin 10 000 metallista testisauvaa, jotka valmistetaan eri materiaaleista, eri laitteilla ja eri tulostusmenetelmiä käyttäen. Tutkimuksen lähtökohdaksi on otettu etenkin materiaalien väsymisominaisuudet. 

Projektin tarkoituksena on nopeuttaa alan standardoinnin etenemistä ja kehittää kotimaista osaamista kaikilla 3D-tulostuksen osa-alueilla tutkimuksesta kustannusten hallintaan. Tietopankin avulla helpotetaan myös metallien 3D-tulostamisen hyödyntämistä kaikkein vaativimmissa sovelluskohteissa.

Yritysten väliselle yhteistyölle on olemassa jo pohja FAME-ekosysteemissä, jossa yritykset voivat jakaa tietoa ja luoda osaamista AM-teknologioista. DREAMS-projektin lisäksi ekosysteemissä käynnistetään muitakin kehityshankkeita, joissa keskitytään tiettyyn osaamisalueeseen. 

FAME-ekosysteemin tavoitteena on lisätä AM-teknologioiden hyödyntämistä Suomessa ja siihen liittyviä investointeja. Ekosysteemissä on mukana lähes 30 suomalaista yritystä.


Lisätietoja: https://www.dimecc.com/dimecc-services/dreams/