Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map

LNG:stä ammoniakkiin: Konseptin kehittäminen LNG:tä käyttävän aluksen muuttamiseksi ammoniakkikäyttöiseksi aloitetaan

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (jäljempänä, NYK), MTI Co., Ltd. (jäljempänä, MTI), sekä suomalainen konsultti- ja insinööritoimisto Elomatic Oy alkavat kehittämään ammoniakkikäyttöistä nyt LNG-polttoainetta käyttävän aluksen ”Ammonia-fuel Ready LNG-Fuelled Vessel”, (ARLFV) konseptia, joka kattaa siirtymän tulevaisuuden polttoaineeseen.


1. Taustaa

Tällä hetkellä NYK ja MTI (jäljempänä NYK Group) edistävät laivastonsa päivittämistä käyttämään vähähiilistä meripolttoainetta, nesteytettyä kaasua (LNG) saavuttaakseen NYK:n keskipitkän ja pitkän aikavälin ympäristötavoitteet*. LNG-polttoainetta käyttävä alus on tarkoitettu siirtymävaiheen ratkaisuksi tulevaisuuden meripolttoaineeseen siirryttäessä. NYK Group osallistuu myös hankkeisiin, kuten The Project for Safe Use of Ammonia as Marine Fuel, joiden tavoitteena on tuoda tulevaisuudessa markkinoille päästöttömiä laivoja, jotka käyttävät ympäristöä vähemmän kuormittavia polttoaineita, kuten ammoniakkia tai vetyä**. NYK Group ja Elomatic kehittelevät laivakonseptia (ARLFV), joka voidaan muuttaa ammoniakkia meripolttoaineena käyttäväksi laivaksi, kun sitä on saatavilla. ARLFV:n on määrä olla seuraava ratkaisu siirryttäessä LNG:stä ammoniakkiin meripolttoaineena.

2. Kehittelyn pääpiirteet

NYK Group ja Elomatic kehittelevät konseptisuunnitelmaa syyskuusta 2021 tammikuuhun 2022 päämääränään tunnistaa ja tutkia ARLFV:n varsinaisen suunnittelun ja rakentamisen haastekohtia.

Tulokset julkistetaan 3D-mallina ja sitä täydentävän videon avulla projektin valmistuessa tammikuussa 2022.

NYK julkaisi 3.2.2021 tiedotteen ”NYK Group ESG Story”***, jonka tarkoitus on ottaa ESG yhä läheisemmin osaksi yhtiön johtamisstrategiaa ja edistää toimintaa, joka myötävaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) saavuttamiseen liiketoiminnan kautta. Edistääkseen voimakkaasti ESG-tavoitteiden saavuttamista NYK Group tukee uutta arvonluontia kestävien ratkaisujen tarjoajana liiketoimintastrategiassa, joka pitää sisällään toimintaa, joka mahdollistaa päivityksen uuden sukupolven ympäristöystävälliseen laivastoon.


Yleiskatsaus Elomaticiin

Elomatic auttaa yrityksiä kohtaamaan tulevaisuuden oikealta kulmalta. 1100 ammattilaisen tiimimme tuottaa ylivertaista laatua tuotteiden, palvelujen ja ohjelmistojen koko elinkaaren aikana. Tarkoituksemme on suunnitella ympäristön ja ihmisten hyvinvointia lisääviä ratkaisuja.

Elomatic toimii seuraavilla teollisuuden aloilla:

  • Meri- ja offshoreteollisuus; telakat ja laivanomistajat sekä niiden laite- ja järjestelmätoimittajat
  • Kone- ja laitevalmistusteollisuus; yritykset, jotka kehittävät koneita ja laitteita
  • Prosessi- ja energiateollisuus mukaanluettuina elintarvike- ja lääketeollisuus; sijoittajat, prosessi- ja energiateollisuuden tuotantolaitokset sekä niiden teknologian to imittajat


Lisätietoja:

Elomatic
Sijainti: Turku, Finland
Toimitusjohtaja: Patrik Rautaheimo
+358 40 518 5806
patrik.rautaheimo@elomatic.com
Verkkosivusto: https://www.elomatic.com/en/

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
Pääkonttori: 2-3-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
Toimitusjohtaja: Hitoshi Nagasawa
Verkkosivusto: https://www.nyk.com/english/

MTI Co., Ltd.
Pääkonttori: 2-3-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
Toimitusjohtaja: Kazuo Ishizuka
Verkkosivusto: https://www.monohakobi.com/en/* NYK:n keskipitkän ja pitkän aikavälin ympäristötavoitteet

**NYK Groupin panostus ammoniakkikäyttöisen aluksen toteuttamiseksi

*** NYK Group ESG Story
Seikkaperäinen selostus konkreettisista toimista ESG:n integroimiseksi NYK Groupin johtamisstrategioihin. Tarkempia tietoja löytyy aiheesta annetusta lehdistötiedotteesta.
https://www.nyk.com/english/news/2021/esg-story_01.html