Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map

Flexensin innovatiivinen vetyä polttoaineena hyödyntävä Power2AX -projekti mahdollistaa vihreän tulevaisuuden

Elomatic auttoi Flexensiä Power2AX -projektissa tekemällä tutkimuksen vedyn tuottamisesta Ahvenanmaan saariston uusille lautoille. Projektilla on ainutlaatuisen kattava lähestymistapa, sisältäen tuulivoiman talteenoton, uusiutuvan vetypolttoaineen valmistamisen kerätyllä energialla ja lopulta polttoaineen käyttämisen Ahvenanmaalla operoivissa lautoissa. Ahvenanmaan saaristossa vallitsevat ihanteelliset tuuliolosuhteet prosessin toteuttamiseksi, mahdollistaen vihreän tulevaisuuden yhdessä maailman kauneimmista sijainneista.Vihreä vety on uusiutuva vaihtoehto fossiilisille polttoaineille. Tutkimuksessa mallinnettiin vaihtoehtoja vedyn kuljettamiseen kahdelle eri lauttalinjalle joko yhdeltä tai kahdelta tuotantopaikalta. Nykyisten elektrolysaattoreiden rajoitetun koon ja tuotantokyvyn johdosta skaalautumisen hyödyt olivat yhä pieniä, joten keskitetty tuotanto muualla kaasuputkilinjoineen ei ollut varteenotettava vaihtoehto.

Skaalaetuja voidaan kuitenkin lisätä sijoittamalla vetytuotanto keskeiselle sijainnille, ja satamariippuvaisuus voidaan poistaa mahdollistamalla vaihdettavien polttoainesäiliöiden kuljetus kuorma-autolla. Maalla tapahtuva tuotanto ja lauttajärjestelmä täytyy integroida yhdeksi kokonaisuudeksi, jotta tuotannon, operoinnin ja varastoinnin kokonaiskuluja voitaisiin alentaa.

Tulokset viittaavat selvästi mahdollisen liiketoimintapäätöksen suuntaan siirtyä Power2AX-projektissa seuraavaan vaiheeseen. Koska kyseessä on tällä mittakaavalla yhä uusi teknologia, rahoitus ja tytäryhtiö ovat välttämättömiä. Tämän johdosta Flexens on hakenut EU-rahoitusta ja projektin toteutuksen on määrä alkaa vuonna 2024.

Asiakaskokemus: Aleksi Haverinen, Project Manager, Flexens

“Elomaticin kanssa työskentely oli miellyttävää. Heidän ammattimainen lähestymis- ja kommunikointitapansa Flexensin kanssa projektin aikana avasi uusia teknisiä ratkaisuja. Keskustelu oli avointa ja tulosorientoitunutta koko tutkimuksen ajan.”