Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map

Elomatic on mukana tukemassa lasten ja nuorten mielenterveystyötä Lastenklinikoiden Kummien Mielen tila -kampanjassa


Mielenterveyden haasteita on jopa 20%:lla suomalaisista lapsista ja nuorista. Ahdistuneisuushäiriö on yleisimpiä mielenterveydenhaasteita. Jopa 100 000 lasta ja nuorta kärsii ahdistuneisuudesta, eikä kaikkien ahdinkoon ehditä puuttua ajoissa.

Lastenklinikoiden Kummien Mielen tila -kampanja kerää varoja lasten ja nuorten mielenterveystyön hyväksi. Kerätyt varat käytetään lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöihin pureutuvan Cool Kids -hoito-ohjelman levittämiseen Suomessa sekä muiden näyttöön perustuvien menetelmien saavutettavuuden ja lasten ja nuorten mielenterveystyön tueksi ympäri Suomen. Jo käynnissä olevaa hanketta toteuttavat HUS lasten- ja nuorisopsykiatrian asiantuntijat Kummien tuella.

“Kummit toimii lasten ja nuorten parhaan mahdollisen hoidon tukena Suomessa. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua lastenklinikoiden kanssa ja yhdessä tunnistimme kohteen, johon kaivataan runsaasti resursseja ja koko yhteiskunnan huomiota. Tarjolla oli myös suoraan tarpeeseen kohdistuva, konkreettinen ratkaisu, Cool Kids -hoitomenetelmä, johon lähdimme keräämään varoja. Lasten ja nuorten ahdistusta voidaan hoitaa, ja se tulee tehdä ajoissa mahdollisimman tasavertaisesti koko Suomessa”, taustoittaa Anu Rapeli, Lastenklinikoiden Kummien toiminnanjohtaja.

Maailmalla menestynyt Cool Kids -hoitomenetelmää levitetään ympäri Suomen

Mielen tila -kampanjalla kerätyt varat käytetään vuosina 2020–2022 näyttöön perustuvan Cool Kids -hoito-ohjelman valtakunnalliseen jalkauttamiseen sekä näyttöön perustuvien menetelmien kehittämiseen ja edistämiseen ympäri Suomen. Tanskassa tehdyn tutkimuksen mukaan 50% hoito-ohjelman läpikäyneistä lapsista ja nuorista ei enää täyttänyt ahdistuneisuushäiriödiagnoosia hoidon jälkeen. Mielen tila -kampanja ja Cool Kids -hanke toteutetaan yhteistyössä lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa.

Ahdistus on elämään kuuluva tunne, mutta ahdistuneisuushäiriössä ahdistuksen tunne on herkästi ilmaantuvaa tai jatkuvaa, voimakasta ja toimintakykyä huomattavasti haittaavaa. Ahdistushäiriön hoito viivästyy usein – avun hakemiseen ei ole selkeitä, helppoja väyliä esimerkiksi kouluissa. Tällä hetkellä lapset ohjataan useimmiten erikoissairaanhoitoon, mikä tarkoittaa aina viivettä hoidon saannissa. Valtaosaa ahdistuksesta kärsiviä lapsia voitaisiin auttaa kouluissa ja perustason lasten mielenterveyspalveluissa näyttöön perustuvalla ja tehokkaalla Cool Kids -hoitomenetelmällä”.

Lisätietoja:

Lastenklinikoiden kummit
Anu Rapeli
toiminnanjohtaja
Lastenklinikoiden Kummit ry
040 149 0032
anu.rapeli@kummit.fi