Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map

Terveys ja toimintojen jatkuvuus on tärkeä asia

Koronaepidemia ja sen torjuminen on vienyt koko yhteiskunnan ennen näkemättömiin toimenpiteisiin. Pyrimme omalta osaltamme estämään koronaviruksen leviämistä yhteiskunnassamme ja työyhteisössämme, mutta samalla jatkamaan yhteisiä tehtäviämme.


Olemme siirtyneet suurelta osin etätöihin, pidämme paljon kokouksia etänä ja lopettaneet ulkomaille matkustamisen.

Onneksi olemme jo pitkään panostaneet etätyöskentelyvälineisiin niin projekteissa kuin muissakin yrityksen toiminnoissa. Pystymme hoitamaan lähes kaikki tehtävämme, joitakin jopa entistä tehokkaammin. Pyydämme, että lähdemme kehittämään kaikki yhdessä etätyöskentelymenetelmiä. Näin voimme osaltamme vaikuttaa hyvin siihen, että liiketoiminta meillä ja maailmalla kokisi mahdollisimman vähän kolhuja. Mahdollisesti tämä voi tarkoittaa yhteisiä ponnisteluja ICT-osaajiemme kesken.

Elomaticille on perustettu myös koronavirustyöryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida ja johtaa Elomatic läpi koronavirusepidemian ja estää viruksen leviäminen organisaatiossamme.

Poikkeuskäytäntö on Elomaticilla voimassa toistaiseksi. Seuraamme viranomaisten suosituksia sekä määräyksiä ja toimimme niiden mukaisesti.

Lisätietoa Elomaticin koronavirusasioista voit kysyä:

Marja Salenius-Ranki
Henkilöstöjohtaja
+358 50 3089 145

Patrik Rautaheimo
CEO
+358 40 5185 806