Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map

Jäljitettävyyttä ja tuotantoprosessien tehokkuutta


Elomatic on mukana SEED tutkimusprojektissa kehittämässä digitaalisia palveluita metsäteollisuuden tuotantotehokkuuden parantamiseen ja materiaalien jäljitettävyyteen.

SEED projektissa muodostetaan ekosysteemi, jossa metsäteollisuusyritykset, insinööritoimistot, teknologiatoimittajat ja tietotekniikkayritykset yhdessä kehittävät, testaavat ja pilotoivat ratkaisuja yli tuotantolinjan elinkaaren suunnittelusta operatiiviseen toimintaan ja omaisuuden hallintaan. SEED co-innovaation kokonaisuuden muodostavat kolme tutkimuslaitosta (VTT, Jyväskylän yliopisto ja Aalto), seitsemän yrityspartnerin omat projektit sekä ekosysteemin toimintaan osallistuvat 11 yritystä. SEED projekti perustuu ainutlaatuiseen lähestymistapaan, jossa metsäyhtiöt tarjoavat tehtaillaan innovaatioalustan tutkimukseen, pilotointiin ja kokeiluihin. SEED-toimintamalli edustaa uutta yhteistyömallia, jonka kulmakiviä ovat yhteisinnovaatiot ja -oppiminen.

SEED ekosysteemissä Elomaticin tavoite on tutkia ja kehittää yrityksen kasvua ja osaamisen kehittymistä tukevia digitaalisia liiketoimintamahdollisuuksia sekä synnyttää asiakkaille jäljitettävyyttä ja tuotantoprosessien tehokkuutta sekä ennakointia tukevia ratkaisuja. Tämä vahvistaa Elomaticin kilpailukykyä dynaamisesti muuttuvassa markkinassa.

Suomi on yksi EU:n edelläkävijöistä digitalisaatiossa, meillä on vahva digitaalinen osaaminen ja metsäteollisuus on Suomen talouden kulmakiviä. Näiden osaamisten yhdistäminen synnyttää merkittäviä mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvulle ja kansainvälistymiselle.

Linkki VTT:n uutiseen SEED hankkeen aloituksesta.