Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map

Etelä-Savon Energian kaukolämpöverkon tehostaminen – data analyysilla ja simuloinnilla


Etelä-Savon Energia Oy (ESE) tunnetaan uusiutuvan energian tuottajana. Historia ulottuu 1900-luvun alkuun. Yhtiö aloitti kaukolämmön tuotannon neljäntenä Suomessa vuonna 1958. ESE tuottaa sähköä Pursialan vastapainevoimalaitoksessa CHP- eli yhteistuotantona, jolloin syntyvä lämpö johdetaan kaukolämpöverkostoon.

Pursialan voimalaitoksessa käytetään polttoaineena puuta noin 80 %. Pursialan voimalaitoksen lisäksi sähköä tuotetaan osakkuusyhtiöissä vesi- ja tuulivoimalla. (www.ese.fi)

Elomatic Oy pureutuu kaukolämpöverkon toiminnan kehittämiseen. Keräämme paljon mittadataa, jotta voimme tehdä verkoston optimoinnin kannalta vaativat toimenpiteet kaukolämpöverkon tehostamiseksi ja simulointimalleilla tarkastella lämmöntuotannon prosesseja.

Työssä rakennamme Etelä-Savon Energian Mikkelin kaukolämpöverkostosta simulointimallin, jonka avulla teemme verkoston toimintaan liittyviä tarkasteluja kuten pumppausten ja peruskuorma- ja varalaitosten sijoituksen optimointia.

ESE:n Mikkelin kaukolämpöverkostolle tehtävän tehostamisprojektin tavoitteena on KL-verkon optimointi lämpöhäviöiden pienentämiseksi sekä selvittää mahdollisuus tehoperusteiselle säädölle.

Valitsimme kumppaniksemme Elomaticin, koska meihin teki vaikutuksen hyvä hinta-laatusuhde, hyvä maine ja tietty kotimaisuus. Olimme tyytyväisiä yrityksen ja tuotteen esittelyyn ja se herätti mielenkiintomme. 

Arvostimme Elomaticin kokemusta ja asiantuntemusta toteuttaa haluamamme projekti. Annoimme myös suuren painoarvon yhteistyökyvylle ja asiakasdialogille. Projektiin paneuduttiin intensiivisesti.

Lisäksi projekti starttasi erittäin jouhevasti ja olimme positiivisesti yllättyneitä sen nopeasta etenemisestä. Aikataulut ovat pitäneet hyvin. 

- Auli Haapiainen-Liikanen, kaukolämpöpäällikkö, Etelä-Savon Energia Oy


Kaipaako energiantuotantosi tehostamistoimia?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme 

Jukka Summanen
Johtava asiantuntija, Energia
jukka.summanen@elomatic.com
040 747 0223

Lisätietoja www-sivuiltamme »