Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map

Meyer ottaa Turun ja Saksan telakoillaan käyttöön CADMATIC-ohjelmistot

Meyer ottaa käyttöön turkulaisen CADMATICin suunnittelu- ja tiedonhallintaohjelmistot kaikilla kolmella telakallaan Suomen Turussa ja Saksassa Papenburgissa ja Rostockissa.


Investoinnin tavoitteena on lyhentää läpimenoaikoja suunnittelussa ja rakentamisessa, parantaa suunnittelun laatua ja yhtenäistää telakoiden ja niiden käyttämien alihankkijoiden toimintatapoja. 

”Yli vuoden kestäneen teknisen arvioinnin tuloksena olemme vakuuttuneita, että CADMATIC 3D-ohjelmistotuotteet on paras valinta meidän erittäin monimutkaisiin ja suuriin risteilylaivojen rakentamisprojekteihimme. Ratkaisevaa oli myös CADMATIC-tiimin hyvä ja ammattimainen yhteistyökyky. Yhteistyö CADMATICin kanssa on avaintekijä matkallamme digitalisoinnin seuraavalle tasolle – sekä Turussa että Papenburgissa, toteaa MEYER Turun toimitusjohtaja Jan Meyer.

Risteilijän suunnitteleminen ja rakentaminen on erittäin monimutkainen prosessi ja kokonaisuus, mikä vaatii telakan eri teknisten suunnitteludisipliinien, laivanvarustajan ja laajan toimittajaverkoston integroinnin. Nykyaikaiset risteilijät ovat uivia älykkäitä kaupunkeja, jotka vaativat kymmenien miljoonien eri osien suunnittelun, hallinnan ja valmistuksen. CADMATIC-ohjelmistojen avulla prosessi suunnittelusta tuotantoon virtaviivaistetaan ja projektin eri osapuolet integroidaan saumattomasti yhteen.

”Olemme innoissamme, että CADMATIC on osa MEYERin digitaalista kehitystä Suomessa, Saksassa ja koko MEYERin laajassa laivanrakennusverkostossa eri puolilla Eurooppaa. Molemmat yhtiöt ovat omalla alueellaan alansa merkittäviä innovatiivisia edelläkävijöitä”, toteaa CADMATICin toimitusjohtaja Jukka Rantala.