Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map

Maailman suurin lämpöyhtiö Dalkia SA hankki Caligon savukaasupesuriteknologiaa

Elomaticin tytäryhtiö, cleantech-yritys Caligo Industria Oy toimittaa savukaasupesurijärjestelmän 9,5 MW:n lämpölaitoshankkeeseen Ranskaan Toursin alueelle. Asiakas Dalkia SA on maailman suurin lämpöyhtiö ja merkittävässä asemassa Euroopan energiamarkkinoilla. Kauppa on Caligolle huomattava päänavaus Eurooppaan, ja sen arvo on noin 1,2 miljoonaa euroa. Järjestelmä toimitetaan pääosin vuoden 2018 aikana.


Vuosi 2017 on ollut erinomainen kasvun vuosi Caligolle. Yrityksen tilauskanta on käytännössä ollut täynnä koko alkuvuoden, ja Dalkia-kauppa luo vahvat mahdollisuudet tulevaan kasvuun. 

– Olemme markkinajohtaja erikoisosaamisemme alueella Suomessa. Nyt solmittu kauppa Ranskassa on meille ennen kaikkea strateginen askel kansainvälistymisessämme. Olemme ainoa alan yhtiö maailmassa, joka on toimittanut volyymissa ja vakiotuotteena savukaasupesureiden sekä lämpöpumppujen yhdistelmäratkaisuja energiateollisuudelle. Uskon, että myös Dalkia luotti meihin juuri tämän vuoksi, Caligon toimitusjohtaja Juha Järvenreuna kertoo. 

Vähentää hiukkaspäästöjä ja ottaa hukkalämmön käyttöön tehokkaasti.

Caligon savukaasupesuri puhdistaa biolämpölaitoksen savukaasut rikkiyhdisteistä ja vähentää merkittävästi hiukkaspäästöjä. Samalla pesuri ottaa talteen hukkalämmön biolämpölaitosten savukaasuista ja talteen otettu energia palautetaan kaukolämpöverkkoon hyötykäyttöön. Lämmönsiirtoa tehostetaan savukaasupesuriin integroiduilla teollisuuslämpöpumppujärjestelmillä. Lämpöpumpulla varustettu pesuri mahdollistaa erittäin korkeat lämmön talteenottotehot laitoksella olosuhteista riippumatta.

Caligon pesuri vähentää lämpölaitosten polttoaineen käyttötarvetta ja soveltuu hyvin lämpölaitoksiin, jotka käyttävät kosteaa haketta tai turvetta. Erityisen merkittäviksi taloudelliset säästöt muodostuvat, kun öljyn tai maakaasun käyttöä huippukuormakauden lisäpolttoaineena voidaan teknologialla vähentää.

– Olemme saaneet merkittävät asiakkaat uskomaan ratkaisuumme niin Suomessa kuin Ranskassakin. Uskomme vakaasti siihen, että tuoteperheemme mullistaa kaukolämpömarkkinat kansainvälisesti. Konkreettinen esimerkki markkinoiden nopeasta muuttumisesta on se, että meidän järjestelmämme mahdollistaa kostean hakkeen polton lämpölaitoksissa ilman energiahäviöitä. Polttoainelogistiikassa muutokset ovat dramaattisia: enää ei ole tarvetta kuivattaa ja varastoida haketta. Lämpölaitoksen energiatehokkuus voidaan nostaa uudelle, huomattavasti korkeammalle tasolle. Hakekasat ja energiapuun tienvarsivarastot saattavat pian hävitä suomalaisesta maisemasta, Järvenreuna sanoo. 

Lisätietoa

Juha Järvenreuna, puh. 040 574 5719, juha.jarvenreuna@caligoindustria.com

Caligo Industria Oy markkinoi ja myy tuote- ja järjestelmäratkaisuja energia- ja prosessiteollisuuden savukaasujen puhdistukseen sekä prosessin jätelämmön hyödyntämiseen. Caligo-järjestelmissä yhdistyvät termodynamiikan ja virtaustekniikan teorioiden hyödyntäminen käytännössä sekä mittava kokemus energia- ja prosessiteollisuuden käytännön haasteista. Caligo Industria Oy on Elomatic Oy:n tytäryhtiö. 

www.caligoindustria.com