Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map

Suomen Rajavartiolaitos käyttää Elomaticin EloWise-tiedonhallintajärjestelmää

Suomen Rajavartiolaitos otti käyttöön uudistetun version Elomaticin EloWise-tiedonhallintajärjestelmästä syksyllä 2016. Järjestelmää käytetään huollon- ja teknisen tiedon hallintatehtävissä Turva-, Tursas- ja Uisko- vartiolaivoissa.


EloWise-järjestelmä otettiin ensimmäisen kerran käyttöön Suomen Rajavartiolaitoksessa vuonna 2014.

EloWisen näkyvin uusi ominaisuus on uudistettu raportointinäkymä, jossa on päivittäistä työtä tehostavia toimintoja. Samasta näkymästä voidaan tarkastella myös nykyisten ja aikaisempien kunnossapitotehtävien suoritusta graafisesti.

Toinen järjestelmän parannus on Tursaksessa ja Uiskossa käytössä oleva 360°-virtuaalinäkymä. Käyttäjä liikkua laivassa tilasta toiseen virtuaalisesti ja vaikkapa tarkastella laitteiden tilaa Google Street View -tyyppisessä käyttöliittymässä.

Virtuaalilaivaan perustuvan laivan elinkaaren hallinta

EloWise-konsepti yhdistää toiminnanohjauksen dokumenttien ja laitteiden hallintaan kolmiulotteiseenlaivamalliin rakennetun käyttöliittymän avulla. Osana EloWise-konseptia Elomatic tarjoaa laadukkaantuen järjestelmän käyttöönotossa, tiedon luomisessa sekä päivityksissä.

Tiedonhaun helppous

EloWise-järjestelmällä teknisen tiedon tallentaminen ja hakeminen on nopeaa ja vaivatonta, sillä järjestelmään on liitetty Elomaticin EloDoc-dokumentinhallintajärjestelmä, 3D eBrowser ja 360°-panoraamatyökalu sekä tehokas laite-, tarvike- ja varaosatietokanta.

Merkittäviä toiminnallisia säästöjä voidaan saavuttaa pitämällä tarvittavat tiedot ajan tasalla. Kun kaikki tieto on yhteydessä toisiinsa, se on helposti saatavilla liikkumalla järjestelmän hierarkisessa navigointipuussa, etsimällä tietoa hakusanalla tietokannasta tai selaamalla kolmiulotteista mallia tai 360°-virtuaalinäkymää.

Luotettava kunnossapito

Kunnossapito-ohjelma on määritelty EloWisen tietokannassa työmäärityksinä ja kunnossapitotehtävät luodaan automaattisesti ajoitustietojen pohjalta. Tehtävien ajoittaminen tehdään kalenterin tai automaatiojärjestelmän käyttötuntien pohjalta. Varaosien ja muiden tarvikkeiden tiedot ja varastotilanne määritellään ja pidetään ajan tasalla varastotapahtumia seuraamalla.

Käsikirjat ja piirustukset, joita tarvitaan tiettyyn kunnossapitotehtäviin, ovat kätevästi saatavilla tehtäväkortin viittauksista. EloWise pitää kirjaa kunnossapitotehtävien etenemisestä ja kokonaistilanne näkyy aina raportointinäkymässä. Olennaiset raportit ja tilastotiedot voidaan luoda tarpeen mukaan.