Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map

Elomatic hyödyntää data-analyysipalveluissa Savcorin Wedge-järjestelmää


Savcor

Elomaticin data-analyysipalvelu FORMIOT auttaa asiakkaita optimoimaan tuotantolinjojen ja laitteiden kannattavuutta sekä kilpailukykyä. Datan analysoinnissa hyödynnetään asiakkaalta saatavaa informaatiota. Tämän informaation jalostamiseen Elomatic on hankkinut Savcorin Wedge prosessidiagnostiikkajärjestelmän, joka pystyy käsittelemään tehokkaasti ison määrän dataa eri lähteistä.

Wedgen avulla pystytään analysoimaan esimerkiksi tuotantolinjan tai laitteen kustannus-, energia- ja materiaalitehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä diagnosoida ongelmatilanteiden juurisyitä.

www.savcor.com/solutions/process-diagnostics

Lue lisää Elomaticin data-analyysipalveluista tästä.