Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map

Elomatic täyttää 45 vuotta

Elomaticin toiminta on jatkunut jo 45 vuoden ajan. Yritys on kasvanut vakaasti vuosikymmenien kuluessa ja työllistää nykyisin noin 750 asiantuntijaa Suomessa ja maailmalla. Perinteisen suunnittelun ja konsultoinnin lisäksi Elomatic on viime vuosina laajentanut toimintaansa myös tuoteliiketoimintaan ja kokonaistoimituksiin.


Turkulainen Ari Elo perusti Elomaticin vuonna 1970. Tänään hän toimii hallituksen puheenjohtajana. Elomaticin toimitusjohtajana on toiminut Olli Manner vuodesta 1996.

Elomaticilla on pitkät perinteet laivasuunnittelussa, mutta yritys on monialaistunut vuosien aikana ja kehittänyt erikoisosaamistaan muun muassa bio- ja lääketeollisuuden, elintarviketeollisuuden, paperiteollisuuden, kemianteollisuuden ja mekaanisen teollisuuden aloilla. Elomaticilla on Suomessa kuusi ja ulkomailla kahdeksan toimistoa.

Elomatic on myös ohjelmistotalo ja Elomaticin 1990-luvulla kehittämää ja tuotteistamaa Cadmatic 3D -suunnitteluohjelmistoratkaisua on toimitettu jo yli 7.000 lisenssiä 55 maahan.

Valkoinen talo pääkonttoriksi

Vuonna 1999 Elomaticin toimitilat Vähäheikkiläntiellä Turun keskustan liepeillä kävivät pieneksi. Tuolloin yritys muutti ”Valkoiseen Taloon” Aurajoen rantaan.

”Muutto Valkoiseen Taloon lisäsi Elomaticin houkuttelevuutta työnantajana ammattilaisten silmissä. Yrityksen orgaaninen kasvu onkin ollut vakaata siitä lähtien ja sitä on vauhditettu muutamilla yritysostoilla. Harkitsimmepa kerran pörssiin listautumistakin, mutta nykyinen rakenteemme on tehokas ja yrityksen johto voi tarvittaessa nopeasti tehdä tärkeitä päätöksiä”, Ari Elo sanoo.

Lisää kasvua tuoteliiketoiminnasta ja kokonaistoimituksista

Viime vuosina Elomatic on laajentanut toimintansa suunnittelusta ja konsultoinnista tuoteliiketoimintaan ja kokonaistoimituksiin. Hyvä esimerkki on Elomaticin tytäryhtiön Caligo Industria Oy:n kehittämä savukaasupesurijärjestelmä. Sitä käytetään energia- ja prosessiteollisuuden savukaasujen puhdistukseen sekä prosessin jätelämmön hyödyntämiseen. Järjestelmä on tuotteistettu ja sitä toimitetaan ”plug & play” -periaatteella.

”Kovankaan luokan osaamista ei enää pääsääntöisesti osteta konsultointina tai suunnittelupalveluna. Osaaminen on paketoitava tuotteeksi tai oltava valmis ottamaan kokonaisvastuu prosessien toimivuudesta. Varsinkin maantieteellisesti kauempana olevat asiakkaat haluavat ostaa kokonaisuuden niin, että yksi toimittaja vastaa kaikesta”, Elomaticin toimitusjohtaja Olli Manner toteaa.