Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map

Elomatic hakee kasvua tuoteliiketoiminnasta ja kokonaistoimituksista

Perinteisen suunnittelun ja konsultoinnin rinnalla Elomatic laajentaa toimintaansa tuoteliiketoimintaan ja kokonaistoimituksiin. Hyviä esimerkkejä ovat vahvassa nousussa olevat savukaasupesuritoimitukset sekä steriilien liuosten valmistuksen kokonaistoimitukset. Valitulla strategialla Elomatic pyrkii vauhdittamaan kasvua, joka on pääosin haettava Suomen rajojen ulkopuolelta.


Strategian toteuttamisessa Elomatic valitsee sellaiset prosessit ja teknologiat, joissa sen osaaminen on maailman huippuluokkaa ja joissa riskit vaikeissakin olosuhteissa tunnetaan ja hallitaan. Nämä prosessit ja teknologiat tuotteistetaan kaupallisesti elinkelpoisiksi tuotteiksi. Samalla Elomatic kehittää ja vahvistaa resursseja, hankki uusia resursseja ja lisää osaamista muun muassa tuoteliiketoiminnan osaamisen alueella, hankinnoissa ja sopimustekniikassa.

Konkreettinen esimerkki uuden strategian toteuttamisesta on Elomaticin tytäryhtiön Caligo Industria Oy:n kehittämä savukaasupesurijärjestelmä. Sitä käytetään energia- ja prosessiteollisuuden savukaasujen puhdistukseen sekä prosessin jätelämmön hyödyntämiseen. Vuosi 2014 oli menestyksekäs uuden savukaasupesuriliiketoiminnan kannalta: kaksi suurta suomalaista energiayhtiötä päätti hankkia järjestelmäratkaisun. Caligon tuotteita markkinoidaan myös kansainvälisesti.

Uuteen kasvustrategiaan soveltuvaa osaamista Elomaticissa ovat esimerkiksi vehnätärkkelysteknologia, steriilien liuosten valmistus sekä öljyn- ja kaasuntuotannon tehostamiseen kehitetty laitteisto aavikko- ja arktisiin oloihin. Elomaticin 1990-luvun kehittämä ja tuotteistama Cadmatic-ohjelmistoratkaisua on toimitettu jo yli 7.000 lisenssiä 55 maahan.

”Kovankaan luokan osaamista ei pääsääntöisesti osteta konsultointina tai suunnittelupalveluna. Osaaminen on paketoitava tuotteeksi tai oltava valmis ottamaan kokonaisvastuu prosessien toimivuudesta. Varsinkin maantieteellisesti kauempana olevat asiakkaat haluavat ostaa kokonaisuuden niin, että yksi toimittaja vastaa kaikesta. Perinteinen suunnittelu- ja konsultointiliiketoiminta on perusta, jolta uutta liiketoimintaa voidaan kehittää. Sen merkitys on oleellinen uusiutumisessa. Tarkoitus on kasvattaa myös tätä, mutta kasvumahdollisuudet ovat rajalliset ja suhteellinen osuus tulee ajan myötä pienenemään”, sanoo Elomaticin toimitusjohtaja Olli Manner.