Elomatic Logo

Visions of Tomorrow – Engineered Today

World map

Aker Arctic, Elomatic ja Wellquip sopivat yhteistyöstä arktisten offshore-rakenteiden suunnittelussa ja markkinoinnissa.

Aker Arctic Technology Oy, Elomatic Oy sekä Wellquip Oy ovat sopineet osaamisensa yhteisestä markkinoinnista sekä hankkeiden toteutuksesta arktisten ja jäätyvien olosuhteiden offshore-projekteihin. Välitön tavoite on kasvaa arktisilla ja subarktisilla markkinoilla.


Huolimatta tämänhetkisistä epävakaista suhdanteista, jotka rajoittavat öljy- ja kaasualan toimintaa arktisilla offshore-markkinoilla, osapuolet ovat luottavaisia pitkän aikavälin näkymiin.

Yritykset pystyvät yhdessä tarjoamaan erikoisosaamista ja tuotteita globaalisti öljy- ja kaasuteollisuuden offshore-hankkeisiin.

Sopimuksen mukaisesti osapuolet kehittävät synergioita tuotteidensa ja palveluidensa välillä ja edistävät yhdessä teknologiakehitystä sovitulla liiketoiminta-alueella.

"Yhdessä yhtiömme pystyvät tarjoamaan huippuasiantuntijuutta ja kattavia jääolosuhteisiin tarkoitettuja ratkaisuja offshore-projekteissa konseptisuunnittelusta projektitoteutukseen. Aker Arcticilla on erittäin laaja tuntemus arktisesta maailmasta ja syvällistä jäähallinnan osaamista sekä pitkä historia arktisten rakenteiden ja alusten rakennushankkeista, kun taas Wellquip tuottaa offshore-teknologiaa ja öljyntuotannonkehittämisratkaisuja. Kun nämä yhdistetään Elomaticin prosessiteollisuuden laitososaamiseen sekä suunnittelu- ja projektinhallintaosaamiseen, muodostuu globaalissa markkinassa kilpailukykyinen ja osaava tiimi. Yhdessä pystymme tuottamaan ratkaisuja suuriinkin hankkeisiin", toteaa Elomaticin toimitusjohtaja Olli Manner.

"Keskitymme arktisten ja subarktisten markkinoiden kehittämiseen mukaan lukien Alaska, Kanada, Venäjä ja Kaspianmeren alue. Näillä alueilla oma, ja osittain ainutlaatuinen, kylmiin vesiin ja jääolosuhteisiin liittyvä asiantuntijuutemme on parhaiten sovellettavissa. Tarjoamme myös laitteita ja ratkaisupaketteja sekä maalla että merellä sijaitseville öljykentille", kertoo Wellquipin toimitusjohtaja Sakari Oja.

"Aker Arctic on ollut itse pitkän historiansa aikana mukana suurimmassa osassa maailmassa toteutetuista projekteissa arktisiin olosuhteisiin, joko osana rakentajayhtiötä, konseptin kehittäjänä tai toteutuksen suunnittelijana. Oma, huippua oleva jäämallikoelaitos on tukenut kehittymistä jään ja arktisten olosuhteiden erikoiskoisosaajaksi. Tämän yhteistyösopimuksen avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme laajempaa kokonaisuutta aina projektien alkuvaiheen selvityksistä tuotantosuunnitteluun ja tuomaan hyödyllistä teknologiaa myös operatiiviseen toimintaan", kertoo toimitusjohtaja Reko-Antti Suojanen, Aker Arctic Technology Oy:stä.

Uusi arktisiin ja jäätäviin olosuhteisiin keskittyvä kumppanuus tarjoaa seuraavia ratkaisuja offshore-toimijoille:

  • Ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja öljy- ja kaasuteollisuuden käyttöön
  • Prosessiteollisuuden laitossuunnittelua
  • Offshore-ratkaisujen kehitystä ja suunnittelua
  • Konsultointia öljy- ja kaasuteollisuuteen
  • Jäälaboratoriopalveluita ja jäähallinnan erityisratkaisuja
  • Konsepti- ja teknologiaratkaisuja laiva- ja offshore-toimialalle erityisesti matalan veden olosuhteisiin
  • Hiilivetyjen innovatiivisia tuotantojärjestelmiä ja niihin liittyviä tuotteita ja palveluita.
  • Projektien toteutuksen

Lisätietoja antavat:

Aker Arctic – Toimitusjohtaja, Reko-Antti Suojanen: +358 40 073 8123

Elomatic – Toimitusjohtaja, Olli Manner: +358 40 052 4843

Wellquip – Toimitusjohtaja, Sakari Oja: +358 40 724 6252


Aker Arctic Technology Inc (Aker Arctic) on itsenäinen yritys, joka keskittyy jäässä liikkuvien laivojen, jäänmurtajien ja avomerialueiden rakenteiden sekä satamien suunnittelu- ja testauspalveluihin. Aker Arcticin pääkonttori sijaitsee Helsingissä. www.akerarctic.fi

Elomatic on maailmanlaajuisesti toimiva konsultti- ja suunnittelutoimisto. Yrityksen toiminta keskittyy kokonaisvaltaisten offshore-, laiva-, tehdas-, ja mekaniikkasuunnittelu- sekä asiantuntija- että projektinhallinnan -palvelujen tuottamiseen. Yrityksen palvelut kattavat alkuinvestoinnin, tuotteen kehitysvaiheen sekä koko teknisen investoinnin elinkaaren. Elomatic on alansa johtava toimija Euroopassa ja se työllistää lähes 750 työntekijää.

Wellquip on offshore-teknologiaan sekä öljyn- ja kaasuntuotantoratkaisuihin ja -palveluihin erikoistunut yhtiö. Wellquipilla on toimintaa kuudessa eri maassa. Tärkeimmät tuotantoalueet sijaitsevat Venäjällä ja Kaspianmeren maissa. Wellquipin pääkonttori sijaitsee Porissa ja se työllistää 120 työntekijää. www.wellquip.fi